Klik HIER voor de volledige handleiding van de webshop.


4.3    Tekstgroepen beheren

Het is mogelijk om de klant bij artikelen in de webshop keuze opties te geven, bijvoorbeeld of ze een taart wel/niet gesneden willen hebben, een logo willen toevoegen, kaartjes op de taart etc. Dit kun je instellen via [Tekstgroepen].

U vindt de tekst groepen via het menu [Diverse | Tekstgroepen] .

[Tekstgroepen] kunt u zien als vragen en [Teksten] als de antwoorden.Nummer:Dit veld wordt niet gebruikt, de volgorde van de Tekstgroepen op het tabblad van het Artikel bepaalt de volgorde waarop deze op de webshop worden getoond.
Omschrijving:
Dit is de tekst/vraag die de bezoeker van uw webshop ziet als keuze. In het voorbeeld is dit ‘Wilt u een foto toevoegen?’. Gebruik hierin géén Enters of meerdere regels.
ZoekcodeDit veld wordt niet gebruikt.
Schakelaars:U kunt hier aangeven of u deze vraag in de webshop (EXTRAvestiging) en/of Cash-it wilt laten tonen


TABBLAD INSTELLINGEN

In tabblad [Instellingen] geeft u de soort tekstgroep/vraag aan. 


 

Er zijn 3 soorten tekstgroepen die op de webshop kunnen worden gebruikt:


1. Keuze op opties

Hiermee kan een keuze uit verschillende opties worden gepresenteerd, bijvoorbeeld:

2. Tekst op taart ingeven

Hiermee kan de bezoeker een vrije tekst opgeven die op het Artikel moet worden geplaatst:

                                                           


-> In het veld [Tekstinvoer] geeft u aan hoeveel karakters de tekst maximaal mag hebben


3.  Foto Uploaden
Hiermee kan de bezoeker een eigen foto meesturen die op het Artikel moet worden geplaatst.

De klant kan deze foto bewerken met de bij de webshop geleverde foto-editor.De volgende extra teksten worden niet geïmporteerd. Dit om vervuiling van productielijsten te voorkomen:

  • Niet van toepassing
  • Nvt
  • N.v.t.
  • -
  • [Lege omschrijving]TABBLAD ARTIKELEN

Hier kunt u met de F7 toets of het 'plusje' de artikelen toevoegen waar u deze tekstgroep/vraag wilt gebruikenTABBLAD TEKSTEN

Afhankelijk van het type tekstgroep worden de items op het tabblad [Teksten] verschillend ingezet. Hierover volgt nu de uitleg. [Teksten] kunt u zien als de antwoorden op de tekstgroep/vraag. 


Voor Tekstgroepen van het type ‘Keuzeoptie’
Bij dit type Tekstgroep dient u twee of meer Teksten toe te voegen. Dit zijn de keuzes die kunnen worden gemaakt. De volgorde kunt u bepalen met de 2 pijl toetsen aan de rechterkant.

Voorbeeld van een Tekstgroep van het type ‘Keuzeoptie’:
Voor tekstgroepen van het type ‘Tekst’ en ‘Foto upload’
Bij deze tekstgroepen dient u altijd exact twee teksten toe te voegen, te weten ‘Ja’ en ‘Nee’. Het is mogelijk dat u in Bake-it meerdere Teksten opneemt die voor ‘Ja’ met verschillende prijzen. Let er op dat u bij de Tekstgroep de ‘Ja’ met de juiste prijs toevoegt.Voorbeeld van een tekstgroep van het type ‘Tekst op een kaartje’. Ook hier de teksten [Ja] en [Nee].Let op: Wanneer u niet exact ‘Ja’ en ‘Nee’ toevoegt aan deze twee typen tekstgroepen kunt u deze niet exporteren naar de webshop.


 

 

Meer handleidingen vind u onder onze Oplossingen