Dit is een beknopte uitleg voor het uitvoeren van een afdrukschema:


U gaat via [Taken], [Algemeen] naar [Afdrukschema uitvoeren]:Vervolgens vult u de benodigde vakjes in en klikt op [Start]: