Lettertype aanmaken in de Zebra driver (seaguldriver).

 

Deze is te downloaden via https://nl.seagullscientific.com/drivers/zebra-windows-printer-drivers/ .Ga in de driver naar het tabblad Lettertype en druk op de knop Lettertype.

Kies voor Nieuw streepjescodelettertype

 
  

 Druk nogmaals op Lettertype en kies nu voor Nieuwe Lettertypevervanging.

Zet de instellingen alsvolgt:


 

In Label-it moet je nu in het veld van de barcode de Etiketten.BarcodeEAN128 veranderen in Etiketten.Barcode_Tekst

  

Als er nu een voorbeeld op het scherm getoond wordt, wordt de barcode niet getoond alleen het nummer, de barcode kan pas gegenereerd worden als deze via de printer afgedrukt wordt.

 


 


Als het nodig mocht zijn om de barcode overdwars af te drukken, kun je een afdrukstand instellen in het lettertype.