Het is mogelijk om subcodes te verdichten in de export naar Distrib.

In Distrib wordt gesproken van Clusteren.

Dit kan per subcode aangegeven worden.

Tevens kan er per klant aangegeven worden of er moet worden geclusterd.


Artikel:

De instelling van het artikel/subcode zit in de artikelkaart, tabblad subcode.

Open de subcode.Het instelling staat in de tabel ARTS en heet “METCLUS”


Het is mogelijk om er voor te zorgen dat alle nieuwe artikelen die worden aangemaakt direct het vinkje aan hebben staan. 

Zet daarvoor in de Bake-it.ini de volgende instelling op TRUE.

AutomatischeDistribClustering=TRUE


Klant:

Ga naar de afleveradreskaart, tabblad Afdrukken.

Hier zitten een aantal instellingen die niets met afdrukken te maken hebben, onder het kopje Overig.Deze instelling zit in de tabel AFL en heet “MET CLUS”


Het is mogelijk om ervoor te zorgen dat alle nieuwe klanten die worden aangemaakt direct het vinkje aan hebben staan. Ga daarvoor naar de Instellingen van Bake-it (Bestand /Instellingen), tabblad Namen. Zet het vinkje aan bij “Distrib clustering standaard aan”Beschrijving exportbestand

Bij het exporteren worden er 3 bestanden aangemaakt:

Een .cus bestand, een .prd bestand en een .od0 bestand.

Het cus bestand bevat de klantgegevens

Het prd bestand bevat de artikelgegevens

Het od0 bestand bevat de daadwerkelijke exportgegevens.


Het ziet er alsvolgt uit:Verklaring:

 • Artikelnummer (inclusief subcode)
 • Klantnummer (locatienummer als het betreffende vinkje aanstaat in de export), het eerste cijfer (in dit geval de 0) is het nummer van de levering
 • Aantal
 • Ordernummer
 • Routenummer (onbekend waar die ingevuld zou moeten worden)

Als er geexporteerd wordt per locatie door middel van deze instelling:Dan worden alle orders voor deze locatie geexporteerd met het nummer van de locatie.

Er staan dus verschillende ordernummers in het exportbestand, met hetzelfde klantnummer.


Belangrijk: als een klant exporteert met de instelling “afhaal winkelfiliaal” 

dan is het heel belangrijk dat het afleveradres wat gekoppeld is aan de winkellocatie hetzelfde nummer heeft als het locatienummer.


Dit i.v.m. het importeren van de bestanden van Distrib.

In het exportbestand staat een klantnummer. In het geval je exporteert op winkelfiliaal staat hier het nummer van de locatie.

Bij het importeren staat hetzelfde nummer, maar de import zoekt in de afleveradressen. Er is geen import op winkelfiliaal mogelijk!


Beschrijving importbestand


Het bestand wat door Distrib wordt gemaakt met de aanpassingen van het verdelen is een od0 bestand met als naam de datum van de betreffende verdeel-dag.

Het ziet er alsvolgt uit:Verklaring:

 • Artikelnummer (inclusief subcode)
 • Klantnummer (locatienummer als het betreffende vinkje aanstaat in de export), het eerste cijfer (in dit geval de 0) is het nummer van de levering. Bij een export uit Distrib wordt het nummer van de levering van de order met 1 verhoogd. Het nummer wat we terugkrijgen van Distrib is dus altijd 1 hoger dan het nummer van Bake-it. Hier wordt tijdens de import rekening mee gehouden.
 • Aantal wat oorspronkelijk verdeeld moest worden
 • Aantal wat daadwerkelijk verdeeld is
 • Aantal wat daadwerkelijk verdeeld is
 • Ordernummer
 • Routenummer (onbekend waar die ingevuld zou moeten worden)


Het importeren van het Distrib bestand


Er zijn drie mogelijke instellingen om het Distrib bestand te importeren. • Op basis van klantnummer, totalen overschrijven
 • Heette voorheen “Order op pos 145”, maar zover ik kan zien werkte die niet
 • Op basis van ordernummer, totalen overschrijven
 • Heette voorheen “Order op pos 79” hier werd het totaal aantal uit het importbestand ingevuld in het veld Totaal van de orderregel.
 • Oftewel: er werd niet gekeken wat er stond, het aantal uit het importbestand overschreef het oude aantal
 • Uit bovenstaand importbestand wordt dus het aantal van artikel 1222.000 op 6 gezet, ongeacht wat er stond.
 • De order wordt gezocht opbasis van het ordernummer wat in het importbestand staat.
 • Op basis van klantnummer, verschil bijtellen
 • Hier wordt de order gezocht op basis van het klantennummer wat in het importbestand staat.
 • Het verschil tussen het aantal wat verdeeld moest worden en wat daadwerkelijk verdeeld is, wordt toegevoegd aan het aantal van het artikel.
 • Uit bovenstand importbestand wordt er bij artikel 1222.000 dus +1 toegevoegd (het verschil tussen het aantal wat verdeeld moest worden (5) en wat verdeeld is (6).Extra aantekening gemaakt n.a.v. het testen met Hilvers.

1. in de koppeltabel moeten de afleveradressen staan. In ieder geval die van de winkels (in het geval je exporteert als winkellocatie)

2. om de halfjes af te ronden moet tijdens de export dit vinkje aan staan.

3. in het afleveradres van de winkellocatie waar de onderliggende klanten bij horen, moet onder het tabblad 'afdrukken' de optie Distrib / Dispotool clustering aan staan, de onderliggende klanten hoeven niet per se het vinkje aan te hebben.P.s. de optie 'Export bestanden aanmaken' komt als read only alleen op als men de licentie letter 0 (distrib export) NIET in hun onderhoud hebben staan. 


Trefwoorden: halfjes afronden Onderstaande informatie betreft Opmerking na fouten.

Let vooral op de dik gedrukte regels.


Goeden middag,
 
Wij hebben zojuist bij DE KLANT ingebeld om te controleren waar het exacte probleem ligt.
 
 1. Distrib werkt standaard vanuit de F:\ schijf en onderliggende directories.
 2. In het verleden is schijnbaar een wijziging geweest naar de werk- en import directories van Distrib3.
 • De werk directory van Distrib 3 staat nu ingesteld op G:\Netlink.
>> dit is een werkdirectory en het is niet toegestaan om hier bestanden te verwijderen of te verplaatsen<<
 • De directory voor importeren en exporteren van order bestanden is G:\
Bake-it dient hier de bestanden in te plaatsen t.b.v. verdeling met Distrib3. En weer vanuit terug te lezen nadat verdeling is afgesloten in Distrib.
 • Nadat bestellingen verdeeld zijn, dienen de orders “Klaar” gemeld te worden in Distrib.
 • Nadat orders “Klaar” gemeld zijn in Distrib wordt het Od0 bestand teruggeschreven in de directory G:\
 • Orbak dient dus orders terug te lezen vanuit deze G:\ directory !

(Betreft veelal de DistribIO locatie waarin de Export en Import van Bake-it worden uitgevoerd.)

 
Echter !!! Er dient dus wel in Distrib KLAAR gemeld te zijn, anders wordt het originele (verzonden door Bake-it) bestand terug ingelezen in Bake-it, zonder de verdeelgegevens met geleverde aantallen!
 
Advies is dus pas terug te lezen in Bake-it nadat orders klaar gemeld zijn in Distrib.
 
In data van vanmorgen blijkt dus dat orders van 12 Juni om 12:00 nog altijd niet klaar gemeld zijn en dus nog niet in Bake-it ingelezen kunnen worden.
 
Bake-it mag niet Orders teruglezen vanuit de werkdirectory G:\Netlink, aangezien dit de Distrib werkdirectory is en niet alle verdeeldata in dit bestand staan. 
Plus dat het risico bestaat dat het verdeel  systeem kan crashen indien dit bestand tijdens teruglezen door Orbak geblokkeerd kan staan.