CouponsInleiding


Coupons zijn waardebonnen die een korting geven of goed zijn voor een product. Er zijn
diverse coupon waardes.
    - Coupon voor korting voor een bepaald bedrag van de rekening
    - Coupon voor korting voor een bepaald percentage van de rekening
    - Coupon voor korting op een bepaald artikel
    - 100% korting voor een bepaald artikel = een gratis artikel


Verder hebben coupons bepaalde kenmerken
    - Coupons zijn geldig tot een bepaalde datum
    - Coupongroep (i.v.m. automatisch aanmaken coupons)
    - Genummerde coupons (kunnen slechts 1 keer ingeleverd worden)
    - Algemene coupons (kunnen meerdere keren ingeleverd worden)
    - Beschrijving op de webshop order


Het aanmaken van Coupons


1 - Maak Coupon Artikelen aan in Orbak en synchroniseer met de webshop.

        - In Orbak dient er een coupon artikel aangemaakt te worden op 6% BTW.

        - Dit artikel dient te heten: Coupon-Btw-6

        - Vervolgens dienen de gegevens geëxporteerd te worden naar de webshop.


2 - Een Coupon Aanmaken

        - Log in op de webshop beheerdersomgeving EVAdmin en gebruik hierbij uw 'coupon' gebruikers naam en wachtwoord.

        - Standaard voorbeeld locatie: http://webshop.bakkerijMOS.nl/evadmin

        - Ga naar het Menu [ Relatiebeheer \ Coupons ].

        - Klik op Nieuw en onderstaande venster verschijnt. - Maak een coupon, door de volgende velden in te vullen:

    - Code: De code die op de webshop moet worden ingevuld om de coupon te gebruiken
    - Coupon groep: Mogelijkheid om Coupons te groeperen, alleen handig voor het download/printen van coupons
    - Waarde: De waarde in euro die de coupon vertegenwoordigd

    - Percentage: Het percentage korting dat deze coupon geeft.
    - Alleen geldig voor: Hier kan een product worden gekozen, de korting is dan alleen van toepassing op dat product.
    - Meerdere keren inleverbaar: Door dit aan te vinken kan een coupon meer dan één worden gebruikt.

        Bijvoorbeeld om te gebruiken in een advertentie of op een poster.
    - Geldig t/m: Hiermee wordt ingesteld tot wanneer de coupon geldig is, vul niets in voor een oneindige coupon.
    - Beschrijving: een extra beschrijving van de coupon, verschijnt op de factuur / bevestigings e-mail.


Bij het couponvenster ziet u straks ook hoe vaak een bepaalde coupon is ingeleverd.Ook mogelijk: Maak unieke coupons aan per batch


Als u meerdere coupons wilt maken die slechts één keer ingeleverd kunnen worden, zoals een
spaarkaart, medewerkers kortingsbon of andere eenmalige korting, kan dit geautomatiseerd
gebeuren. Volg daarvoor onderstaande stappen.


- Maak een Coupon Groep aan:

- Ga naar menu [Relatiebeheer > Coupon groepen]
- Klik op Nieuw
- In het nieuwe venster kan een Naam ingevoerd worden.
- Druk daarna op [Opslaan] (niet ‘Opslaan en vorige’ of ‘Opslaan en nieuw’).
De groep is nu aangemaakt en u bent nog steeds in het venster van deze coupon groep.
Ga naar het tabblad Genereren:- Vul de velden:
        - Aantal: Het aantal te genereren coupons.

        - Code lengte: Lengte van de willekeurig te genereren code.
        - Waarde: De waarde in euro’s van de coupons.
        - Percentage: Het kortingspercentage in % van de coupons.
        - Alleen geldig voor: Kies een artikel als je wilt dat de coupons maar voor één product geldig zijn.
        - Meerdere keren inleverbaar: Vink dit aan om de coupons meerdere keren in-leverbaar te maken.

            (Dit heb je waarschijnlijk niet nodig, want als je dat wilt kun je beter 1 losse coupon maken).
        - Geldig t/m: Geldigheid van de Coupon.
        - Beschrijving: Korte aanvullende beschrijving die op de e-mail en factuur van de order verschijnt.


        - Druk op [Genereren] om de unieke coupons te genereren.
        - Het tabblad [Coupons] laat de gegenereerde coupons zien.
        - Het tabblad [Downloaden] kunnen de coupons worden gedownload voor 

            bijvoorbeeld advertenties of het laten drukken van coupon-kaarten.


"Meer handleidingen vind u onder onze Oplossingen"