Voetregels op Factuur of Pakbon

In Orbak kunnen standaard teksten worden meegegeven aan een Pakbon of Factuur.

Allereerst moeten deze teksten worden gemaakt.
Ga naar Onderhoud | Algemeen | Voetteksten.In het vakje Code komt een getal of letter combinatie voor de voettekst.
Omschrijving geeft een korte mededeling mbt de voettekst.
Tekst is de regel welke uiteindelijk op de Factuur of de Pakbon komt.
Door op de 3 stipjes achter deze regel te klikken opent een groter invoerscherm.
Sla het werk op met CTRL+S.
Nu moet op relatienivo de voettekst worden gekoppeld.
Ga voor factuurteksten naar:
Onderhoud | Relaties | Relaties.
open de relatie waar het voor geldt.
Ga naar tabblad Financieel | Debiteur | Algemeen.
Klik op het driehoekje achter Factuurvoet en kies de voettekst.
CTRL +S is weer opslaan en de gekozen tekst komt altijd mee op de factuur van deze relatie.Voetregels voor Pakbonnen worden op de zelfde plaats gemaakt als voor facturen.
Dus in Onderhoud | Algemeen | Voetteksten.
Alleen de koppeling aan de relatie wordt gedaan in tabblad verkoop.
####


Indien u een voetregel voor alle debiteuren wenst te gebruiken of aan te passen.

Kunt u deze instellen in de bedrijfsgegevens.


Hiervoor gaat u naar [ Onderhoud / Algemeen / Bedrijven ].Bij de bedrijfsgegevens gaat u naar het tabblad [ Financieel ].


Hier kunt u een voettekst ingeven welke voor alle facturen / debiteuren geld.