Herstarten van een Bake-it pc, met een Blokkeer.blk in de root van Bake-it

C:\Progra~1\Bake-it = C:\Program Files\Bake-it

C:\Progra~2\Bake-it = C:\Program Files (x86)\Bake-it


Dus:


Scheduled task:

@echo off

Title Replicatie stoppen en herstarten

C:

Cd C:\Progra~1\Bake-it

Echo Blokkeren replicators ยป Blokkeer.blk

c:\windows\system32\shutdown -r -f -t 60


In Opstarten folder:


@echo off

Title Blokkeer.blk verwijderen

C:

Cd C:\Progra~1\Bake-it

del Blokkeer.blk /Q