Aanpassen bonlayout


Voor versie 2.15.023 had de kassa bon altijd de tekenstijl Vet, vanaf versie 2.15.023 is het nu mogelijk om de bon layout aan te passen naar uw wensen, te denken aan het lettertype, tekenstijl en Grootte.


Met de onderstaande instellingen, te vinden onder [Cash-it | bonnen]...
Kunt u per sectie uw stijl aangeven.
Standaard staat de bon op Arial en krijgt u onderstaande bon eruit.
Wilt u dit aanpassen naar uw wens, dan zou u met de onderstaande instellingen....
Onderstaande bon eruit kunnen krijgen.
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.


Ideeën, suggesties of op-/aanmerkingen zijn voor ons zeer waardevol om u nog beter van dienst te kunnen zijn, hiervoor onze dank.


"Meer handleidingen vindt u onder onze Oplossingen"