Aan artikelen kunnen condimenten worden gekoppeld, bijvoorbeeld bij een belegd broodje "Kaas", "Ui", "Ei" en het soort broodje.

Op de PDA kun vind je dan de gekoppelde tekstgroepen en teksten terug, bij het aanslaan van een artikel:


      

   

   

Hiervoor worden in Bake-it Tekstgroepen en Teksten gebruikt.


   

   

   

De teksten mogen worden aangemaakt via [Diverse | Teksten]


   

   

   

De tekstgroepen waarin je de teksten koppelt, staan onder [Diverse | Tekstgroepen]


   

   

   

Bij een artikel kun je vervolgens aangeven welke groep(en) er gekoppeld zijn


   Dit kan bij [Artikelen | Artikelen], tabblad "Tekstgroep":

   

   

   

   

Optioneel: bij een artikel kun je aangeven of de condimenten automatisch getoond moeten worden op de PDA, bij het aanslaan van dat artikel


   Dit kan bij [Artikelen | Artikelen], tabblad "Cash-it":