Ga in Bake-it naar [Cash-it | Artikelen layout]:


   


   

   

Hier kun je per artikel layout bepalen of je deze op de PDA wilt weergeven, door "Zichtbaar op de PDA" aan te vinken: