Zorg dat er er geen afdrukschema's (zowel afdrukken als emailen) meer draaien en dan er geen rapportviewers meer openstaan.


De afbeeldingen van de schermen staan in de bijlages.


Log in op de machine waar de rulesservice draait.

Open een browser en open het volgende adres:

http://localhost:7777/ure.config


Dan opent zich het scherm met "Overview of URE engines"

Klik op Previous.


Dan opent zich het scherm met "Run ORBAK on tcp orbase 1315"

Klik op stop. (Als er nog verbindin gen openstaan kan dit heel lang duren.)

Klik op Previous.


Dan opent zich het scherm met "Choose options"

Pas de "Server Timeout"aan. Standaard waarde is 6000. (100 muinuten)

Klik op Next


Dan opent zich het scherm met "Run ORBAK on tcp orbase 1315"

Klik op Run.

Hierna is de O2RulesService weer beschikbaar.


Als de browser de melding geeft dat de website niet bereikbaar is dan zit u niet op de server of is de O2RulesService gestopt.

Via services kunt u de O2RulesService-7777 opnieuw starten.