Updaten naar Windows 10
Nadat u een update naar Windows 10 heeft gedaan kunt u tegen enkele problemen aanlopen.


Als u alleen Bake-it gebruikt, zonder dat u gebruik maakt van kassa's of het printen van etiketten, kunt u zonder verdere problemen Windows 10 installeren.


In dit geval dient u de licentie van Bake-it opnieuw in te lezen en Bake-it herstarten.

Dit doet u als volgt:


De gebruikersrechten op verschillende (externe) werkstations zullen moeten worden nagekeken, zodat Bake-it als "Administrator" wordt uitgevoerd.Email-facturatie


Indien u gebruik maakt van Email-facturatie kan het zijn dat er een nieuwe registratie aangemaakt moet worden.1 - Open Bake-it


2 - Ga naar [Bestand | Instellingen]


3 - Druk op het tabblad [Email]


4 - Druk rechtsonder bij "Functies" op [Email-instellingen]


5 - Druk op [Ja]


6 - Druk in het scherm "Bake-it email settings" op [Registreer email dll]


7 - Herstart Bake-it
Firewall


Als u Bake-it heeft gekoppeld aan 1 of meer kassa's is het noodzakelijk dat de Firewall van Windows juist is ingesteld zodat het repliceren van de kassa's niet gehinderd wordt.


Etiketten


Als er ook gebruik wordt gemaakt van een etikettenprinter bestaat de mogelijkheid dat de printerdrivers opnieuw ingesteld moeten worden.

Als de juiste drivers niet zijn geïnstalleerd kan dit resulteren in het niet of foutief afdrukken van uw etiketten.


Samenvattend, als u gebruikmaakt van:

  • Externe werkstations
  • Email facturatie
  • Kassa's
  • Etiketten


Is het verstandig om vooraf even contact op te nemen met de helpdesk van Marti-Orbak om de installatie vlekkeloos te laten verlopen.Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.


Ideeën, suggesties of op-/aanmerkingen zijn voor ons zeer waardevol om u nog beter van dienst te kunnen zijn, hiervoor onze dank.


"Meer handleidingen vindt u onder onze Oplossingen"