Via Bake-it is het mogelijk om artikelen aan te maken als zijnde kadobon.


Let hierbij op dat het BTW percentage op Nul komt te staan.


De prijs kan op € 0,- gezet worden om vervolgens het bedrag in te tikken binnen Cash-it.

Het is ook mogelijk om van de kadobonnen  € 10,-, € 20,- € 30,- , etc. aparte artikelen en kassaknoppen aan te maken.


Maak in eerste instantie een artikelgroep kadobonnen en koppel hier de omzetgroep kadobonnen aan.Maak vervolgens één of meerdere artikelen aan met de omschrijving kadobon en de BTW groep op Nul.De verkoop van een kadobon is niet BTW dragend en het is geen omzet.

De artikelen die op een later tijdstip worden gekocht met de kadobon zijn BTW dragend.


  • Verkopen = een financiële transactie, te boeken als ‘voorschot’
  • Betalen  = een verkooptransactie, te boeken als ‘omzet’. 


https://www.tilroy.com/wanneer-wordt-een-cadeaubon-omzet/


 


Voor wat betreft de inname van de waardebon dient de betaalwijze waardebon op de kassa beschikbaar te komen.

Dit kan gedaan worden in de Bake-it onder de tabel winkel.
In de boekhouding kun je de omzet "verkoop" waardebonnen als voorschot boeken.


Open de tabel transacties en print rapport 9.
Hieronder nog een uitgebreide uitleg inzake de BTW regels omtrent kadobonnen.


BTW-regels voor waardebonnen en vouchers

De BTW-regels voor waardebonnen en vouchers zijn per 1 januari 2019 aangepast. Dit komt doordat de Nederlandse BTW-regels moeten aansluiten op Europese regels.


Wat is een waardebon of voucher eigenlijk?

Bij een waardebon (of voucher) krijgt een persoon (de consument) het recht om tegen inlevering van deze bon (of munt) een levering of een dienst te ontvangen. U moet dus denken aan munten, boekenbonnen, VVV-bonnen, cd-bonnen, dinercheques, bioscoopbonnen, iTunes-kaarten, etc. Een kortingsbon is een voucher, deze heeft immers geen nominale waarde en is niet inwisselbaar voor geld.


BTW-regels voor waardebonnen tot en met 2018

Een waardebon of voucher is een waardepapier. De verkoop van de waardebon is onder de regeling tot en met 2018 altijd vrijgesteld van omzetbelasting. Als de consument de waardebon inwisselt, is de omzetbelasting verschuldigd. Voor de volledigheid, bij kortingsbonnen is de BTW verschuldigd als de bon wordt verkocht.


Nieuwe regels voor waardebonnen van 2019

Sinds 1 januari 2019 zijn er verschillende soorten waardebonnen of vouchers. De soort waardebon bepaalt het tijdstip waarop omzetbelasting wordt geheven. Dit kan zijn bij verkoop of bij inwisseling van de bon.


Soort 1 (de enkelvoudige waardebon / single purpose voucher SPV)

Een enkelvoudige waardebon (bijvoorbeeld een toegangsbewijs, bioscoopbon, een voordeelbon voor 10x toegang tot gebouw, etc.) is een bon waarbij de consument recht heeft op een bepaalde dienst of levering. Bij dit soort bonnen is direct bij het verstrekken BTW verschuldigd. De bon voldoet aan de volgende voorwaarden:

waar de levering of dienst wordt verricht;

wie de leverancier is;

wat het tarief voor de BTW is;

het land waar de bon wordt ingeleverd is dudelijk.

Soms is het niet helemaal duidelijk of het om een enkelvoudige of meervoudige bon gaat, bijvoorbeeld als een toegangsbewijs of bioscoopbon recht geeft op toegang en bijvoorbeeld eten en drinken. Dan is sprake van een meervoudige bon (zie onder). Feitelijk zijn dit waardebonnen die worden gezien als een vooruitbetaling op de levering of dienst.


Soort 2 (de meervoudige waardebon / multi purpose voucher MPV)

Bij meervoudige bonnen heeft de consument ook recht op een levering van een goed of dienst. Het is echter niet duidelijk welke goederen of diensten er worden geleverd (9% of 21%). Ook de leverancier is niet duidelijk. Daarnaast is het BTW-tarief nog niet duidelijk als de waardebon wordt verkocht. Een voorbeeld is een munt, hotelbon welke in meerdere landen kan worden ingeleverd, een waardebon voor meerdere goederen of diensten (VVV-bon, etc.). De BTW bij dergelijke bonnen is verschuldigd volgens het oude systeem, dus bij inlevering van de waardebon.


Kortingbon of kortingsvoucher en BTW

Een kortingsbon geeft recht op een korting op de prijs aan de kassa. Zowel bij uitgifte als bij uitwisseling is geen BTW verschuldigd. De verschuldigde BTW zit op het goed / product of dienst welke wordt geleverd of verricht.


Noot fiscaal jurist over BTW op waardebonnen

Voor enkelvoudige waardebonnen (soort 1) is de regeling per 1 januari 2019 anders. Er is namelijk BTW verschuldigd bij uitgifte van de waardebon (en niet bij inleveren). Voor meervoudige waardebonnen blijft de regeling gelijk, het moment waarop de BTW is verschuldigd wordt dus uitgesteld tot het moment dat de bon wordt ingeleverd. Ook het tarief (9% of 21%) wordt op dat moment bepaald. Voor BTW-ondernemers is het voordeliger om een meervoudige voucher te verkopen, immers de BTW hoeft dan nog niet te worden betaald. De BTW op enkelvoudige waardebonnen welke is afgedragen bij verkoop en die niet worden ingewisseld kan niet worden teruggevraagd, aldus de wetgever. Dit zal nog wel mooie jurisprudentie gaan opleveren.

Voor ondernemers is het van belang dat het soort waardebon vooraf goed wordt bepaald. Ook is het van belang dat de (algemene) voorwaarden van de verkoper / ondernemer helder zijn.


De bakker kan de waardebon in soort 2 laten vallen.

Consument bepaalt namelijk pas in de winkel welke goederen ze willen kopen en afrekenen met het betaalmiddel waardebon