Via Bake-it is het mogelijk om artikelen aan te maken als zijnde kadobon.


Let hierbij op dat het BTW percentage op Nul komt te staan.


De prijs kan op € 0,- gezet worden om vervolgens het bedrag in te tikken binnen Cash-it.

Het is ook mogelijk om van de kadobonnen  € 10,-, € 20,- € 30,- , etc. aparte artikelen en kassaknoppen aan te maken.


Maak in eerste instantie een artikelgroep kadobonnen en koppel hier de omzetgroep kadobonnen aan.Maak vervolgens één of meerdere artikelen aan met de omschrijving kadobon en de BTW groep op Nul.De verkoop van een kadobon is niet BTW dragend en het is geen omzet.

De artikelen die op een later tijdstip worden gekocht met de kadobon zijn BTW dragend.


  • Verkopen = een financiële transactie, te boeken als ‘voorschot’
  • Betalen  = een verkooptransactie, te boeken als ‘omzet’. 


https://www.tilroy.com/wanneer-wordt-een-cadeaubon-omzet/


 


Voor wat betreft de inname van de waardebon dient de betaalwijze waardebon op de kassa beschikbaar te komen.

Dit kan gedaan worden in de Bake-it onder de tabel winkel.
In de boekhouding kun je de omzet "verkoop" waardebonnen als voorschot boeken.


Open de tabel transacties en print rapport 9.
Hieronder nog een uitgebreide uitleg inzake de BTW regels omtrent kadobonnen.Maakt u in uw onderneming gebruik van waardebonnen, zoals cadeaubonnen of kortingsbonnen, of kunnen uw klanten deze waardebonnen bij uw onderneming inwisselen? U bent dan BTW verschuldigd bij uitgifte of inwisseling van de waardebon. Op dit moment is het in de praktijk niet altijd duidelijk door wie en wanneer de btw betaald moet worden. Daarom gelden voor waardebonnen vanaf 1 januari 2015 de nieuwe Europese btw-regels. 


Huidige btw-regelgeving waardebonnen
Bij het begrip waardebonnen kan men denken aan cadeaubonnen, zoals boekenbonnen, VVV-bonnen, theater- en bioscoopbonnen. Deze cadeaubonnen worden aangemerkt als waardepapieren. De verkoop van waardepapieren is vrijgesteld van btw, waardoor de ondernemer bij de verkoop van de cadeaubonnen geen btw verschuldigd is. Op het moment dat de cliënt de cadeaubon inwisselt, is de betreffende ondernemer btw verschuldigd.
Voor kortingsbonnen geldt echter een andere regeling. Kortingsbonnen geven recht om tegen een gereduceerd tarief goederen of diensten aan te schaffen. Een kortingsbon kwalificeert voor de btw echter niet als waardepapier, waardoor bij verkoop ervan btw verschuldigd is.


Nieuwe regelgeving per 1 januari 2015
Vanaf 1 januari 2015 gelden er nieuwe Europese btw-regels voor vouchers (lees: waardebonnen). Men acht dit noodzakelijk aangezien niet alle Europese lidstaten dezelfde definitie hanteren voor het begrip voucher. Nederland kent zelfs niet eens een definitie van dit begrip. Dit kan in grensoverschrijdende situaties leiden tot dubbele of zelfs niet-heffing van btw. Vanaf 1 januari 2015 wordt er onderscheid gemaakt tussen single purpose vouchers (SPV) (lees: waardebonnen die slechts voor 1 doel kunnen worden besteed en waarbij vooraf het BTW% van goed of dienst bekend is), multi purpose vouchers (MPV) (lees: waardebonnen die voor meerdere doeleinden kunnen worden besteed en waarbij vooraf niet het BTW% van het goed of de dienst bekend is) en kortingsvouchers. Het soort voucher bepaalt het tijdstip waarop btw moet worden geheven: bij verkoop of bij inwisseling.

Bij een SPV heeft de consument het recht op bepaalde goederen of diensten en is exact duidelijk waar de levering of dienst wordt verricht, wie de leverancier is en wat het toe te passen btw-tarief is. Het BTW % staat vast op het moment van verkoop. Om die reden is de verkoper bij de verkoop van de SPV omzetbelasting verschuldigd over het bedrag dat hij in rekening brengt voor de SPV. Bij het Inleveren van de SPV vindt geen heffing van BTW meer plaats. Ook bestaat er geen recht op teruggave van afgedragen BTW indien de voucher nooit wordt ingeleverd.

Bij een MPV heeft de consument recht op afname van goederen of diensten, maar niet duidelijk is welke goederen of diensten het betreft, wie de leverancier of dienstverrichter is en wat het toepasbare btw-tarief is. Omdat bij uitgifte van de MPV dus nog niet duidelijk is welk product of dienst met de MPV wordt gekocht, is de MPV bij uitgifte niet belast. Op het moment van inwisselen van de MPV is bekend welke producten of diensten met de MPV worden aangeschaft en vindt heffing van BTW plaats. De ondernemer die de voucher ontvangt, moet BTW in rekening brengen en afdragen.

Een kortingsvoucher geeft eenmalig recht op een terugbetaling of prijskorting bij de levering van goederen of diensten. Een kortingsvoucher kost meestal geen geld. Zowel bij uitgifte als bij inwisseling van een dergelijke kortingsvoucher is geen btw verschuldigd. De verschuldigde btw zit namelijk op de producten zelf die worden geleverd.