Dit is een beknopte handleiding hoe u gebruik kunt maken van de bellijst in bake-it. 


De bellijst is bedoeld voor bakkers die zelf de klanten actief benaderen of zij willen bestellen. 

Om een overzicht te krijgen van gebelde en te bellen klanten heeft bake-it de mogelijkheid voor een bellijst. 


De bellijst werkt simpel maar doeltreffend. Door enkele simpele instellingen kunt u per klant bepalen op welke dagen 

zij bestellen en hoe laat er gebeld mag worden. Wanneer de klant vervolgens wil bestellen dubbelklikt u op de regel en 

maakt dan super snel een order aan. 


Om de bellijst te gaan gebruiken kunt u onderstaande handleiding volgen. 


Om te beginnen gaat u naar de afleveradressen [Namen | Afleveradressen] 


Open hier een klant en ga naar het tabblad "Levering"


Bij "Levering dagen / bellijst" dient u aan te geven op welke dagen er besteld word. 


Daarna gaat u naar het tabblad "Extra


Hier kunt u aangeven op welke tijd de klant gebeld moet worden. 

Als alle klanten zijn ingesteld kunt u de bellijst gebruiken door te gaan naar [Orders | Bellijst] 


Het volgende scherm verschijnt:


U heeft nu een overzicht waarin de klanten (standaard) op beltijd worden getoond. Indien de klant wenst te bestellen 

kunt u hem dubbelklikken, het systeem maakt dan direct een order aan voor deze klant en opent hem zo dat u hem kunt invullen. 


Alle groene velden zijn nog binnen de beltijd, oranje nadert het einde en rood is te laat. ! Klant staat niet op de bellijst.


Indien de klant bijvoorbeeld een vaste order heeft, kan het zijn dat de dagen ook als actief geïmporteerd worden.

Zijn de dagen actief ingesteld, komen de orders niet in de bellijst naar boven.

Voor vaste orderklanten, dient u de actieve dagen onder het tabblad EXTRA uit te schakelen binnen de vaste order.

Vanaf de nieuwe import, zullen de klanten met vaste orders ook op de bellijst verschijnen.