Dit is een beknopte handleiding hoe u gebruik kunt maken van de bellijst in bake-it. 


De bellijst is bedoeld voor bakkers die zelf de klanten actief benaderen of zij willen bestellen. 

Om een overzicht te krijgen van gebelde en te bellen klanten heeft bake-it de mogelijkheid voor een bellijst. 


De bellijst werkt simpel maar doeltreffend. Door enkele simpele instellingen kunt u per klant bepalen op welke dagen 

zij bestellen en hoe laat er gebeld mag worden. Wanneer de klant vervolgens wil bestellen dubbelklikt u op de regel en 

maakt dan super snel een order aan. 


Om de bellijst te gaan gebruiken kunt u onderstaande handleiding volgen. 


Om te beginnen gaat u naar de afleveradressen [Namen | Afleveradressen] 


Open hier een klant en ga naar het tabblad "Levering"


Bij "Levering dagen / bellijst" dient u aan te geven op welke dagen er besteld word. Daarna gaat u naar het tabblad "Extra" 


Hier kunt u aangeven op welke tijd de klant gebeld moet worden. Als alle klanten zijn ingesteld kunt u de bellijst gebruiken door te gaan naar [Orders | Bellijst] 


Het volgende scherm verschijnt:U heeft nu een overzicht waarin de klanten (standaard) op beltijd worden getoond. Indien de klant wenst te bestellen 

kunt u hem dubbelklikken, het systeem maakt dan direct een order aan voor deze klant en opent hem zo dat u hem kunt invullen. 


Alle groente velden zijn nog binnen de beltijd, oranje nadert het einde en rood is te laat.