Dit is een beknopte handleiding hoe u de facturen (Contant, Rekening, Week, Maand e.d.) kunt printen. 

Om te kijken hoe de debiteuren ingesteld moeten worden voor de facturatie leest u hier. 


Om de facturen te printen gaat u naar [Printen | Facturen] en het volgende scherm verschijnt: 

 


In dit scherm zijn een aantal velden van belang: 


- Wat wilt u afdrukken. 

  Hier vinkt u aan welke soort factuur u wilt printen, bijv. de week facturen. 

  Aan de rechterkant geeft u aan voor welke periode, voor de week facturen is 
  het handig om het einde van de week te selecteren. Let op controleer altijd 
  het veldje week, hier staat nl het week nummer en zo weet u zeker dat u de 
  juiste periode gaat printen. 


- Instellingen

  Hier vult u de gewenste factuurdatum in. Deze datum staat los van de periode 
  en is enkel de datum die op de factuur komt te staan als dagtekening. 


- Volgorde 

  Deze instellingen worden niet vaak gebruikt, maar de instellingen spreken 
  voor zich. Indien u geen reden heeft om deze instellingen te gebruiken kunt 
  u ze gewoon zo laten staan zo als ze standaard zijn. 


- Email instellingen. 

  Zie de handleiding email facturatie. 


- Extra selectie debiteuren

  Hier kunt u op basis van 2 soorten groepen een selectie maken zo dat enkel 
  die selectie word geprint. Denk bijv. aan een debiteur groep Restaurant waar u 
  op aangepaste tijden een factuur heen wenst te sturen los van de normale 
  facturatie. 


Wanneer alle instellingen goed staan kunt u op "Printen" drukken en de facturatie 
gaat de facturen aanmaken en printen.