In het geval er een bestelling is gedaan voor een puntenartikel, kan deze achteraf nog gewoon aangepast voor een artikel dat méér of mínder punten kost.

1. Ga in de kassa naar [Zoek bonnen] en zoek de betreffende bon op, via bijvoorbeeld de datum


2. Selecteer de juiste bestelling en lees hem in


3. Voeg het artikel van 800 punten toe, verwijder het artikel van 600 punten en druk op [Bestellen]
(In onderstaand voorbeeld zijn willekeurige producten gebruikt, maar het gaat om de stappen)

4. In het volgende scherm zijn de klant en de datum nog onthouden, dus druk meteen op [Bestel] en daarna op [Opslaan]


5. Cash-it stelt nog een controlevraag, kies hier [Nee]
Het verschil in punten wordt nu bij de klant af- of bijgeboekt en de juiste bestelling staat in het systeem.