Relaties vernummeren

Taken > Relaties > Vernummer relaties

Onderstaand venster opent zich:

Vul de volgende kolommen:
1. Volgorde (1,2,3,etc..)

2. Relatie (de huidige relatiecode)

3. Relatie(nieuw) (de nieuwe relatiecode)

Opslaan.

Het vernummeren kan direct worden gestart via Extra > Start relaties vernummeren.
Indien dit niet gewenst is, kan het vernummeren via de dagafsluiting plaatsvinden.
Dan moet dit als Taak worden aangegeven in de bedrijfsgegevens.

Onderhoud | Algemeen | Bedrijfsgegevens: