Bijwerken Specsplaza Grondstoffen


Onderstaande handelingen dienen met regelmaat uitgevoerd te worden om de door u gebruikte grondstoffen en de daarbij behorende informatie actueel te houden. 1 keer per maand of minimaal 1 keer per kwartaal wordt aanbevolen.Bijwerken grondstoffen


 1. Ga naar menu [Calc-it I Specsplaza], het venster [Bake-it Specsplaza koppeling] wordt geopend
 2. Bake-it gaat de grondstoffen inlezen. Is dit afgerond dan verschijnt het venster [Alle grondstoffen zijn gedeselecteerd!], druk op [OK]
 3. Klik op (1) [1. Inlezen ingrediënten/grondstoffen], u gaat hiermee uw beschikbare lijst downloaden van Specsplaza -
 4. U ziet nu een balkje lopen, wacht tot dit klaar is. U krijgt nogmaals de melding [Alle grondstoffen zijn gedeselecteerd!], druk op [OK]
 5. U ziet informatie [De Specsplaza grondstof headers zijn succesvol geimporteerd], druk op [OK]
 6. Klik op (2) [Selecteer gebruikte grondstoffen], het programma vinkt automatisch de grondstoffen aan die u die u heeft gekoppeld in een recept
 7. U krijgt het venster [Alle grondstoffen zijn gedeselecteerd!], druk op [OK]
 8. Na de routine verschijnt het venster [Logbestand grondstoffen], druk op [Sluiten] (zie Niet gekoppelde grondstoffen koppelen )
 9. Klik op (3) [2. Ophalen specificaties], de specificatie worden overgehaald van de grondstoffen die in stap 5.6 zijn aangevinkt
 10. U ziet het informatievenster [Importeren grondstoffen afgerond], druk op [OK]
 11. Druk op het kruisje rechtsboven om het venster [Bake-it Specsplaza koppeling] te sluiten

Niet gekoppelde grondstoffen koppelen


Indien het "Logbestand grondstoffen" een lijst met grondstoffen bevat, dienen deze grondstoffen opnieuw opgezocht en opnieuw gekoppeld te worden met specsplaza.Dit doet u, door de grondstof in specsplaza, aan de hand van een deel van de naam van de grondstof, opnieuw op te zoeken.


Als de regel blauw is, klikt u op [Koppel aan grondstof]:image


Vervolgens zoekt u de grondstof waar aan gekoppeld moet worden en selecteert u deze zodat hij blauw is en klikt op selecteren:


image


Hierna krijgt u een vraag of u het zeker weet, hier klikt u op ja:


image


Dan komt de melding dat de informatie moet worden opgehaald:


image


Wanneer alle grondstoffen gekoppeld zijn, kunt u op [Ophalen specificaties] klikken, waarna alles weer wordt bijgewerkt:


imageAls alles afgerond is kunt u het SpecsPlaza gedeelte verlaten en via Calc-it > Recept acties > Bereken alle recepten alle wijzigingen doorvoeren.
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.


Ideeën, suggesties of op-/aanmerkingen zijn voor ons zeer waardevol om u nog beter van dienst te kunnen zijn, hiervoor onze dank.


"Meer handleidingen vindt u onder onze Oplossingen"


Marti Orbak Software