Email Facturatie Problemen & Oplossingen


 • Mijn klant ontvangt de e-mail niet.

Indien u geen foutmeldingen heeft gekregen bij het versturen van de e-mail facturen is de kans groot

dat de e-mail bij uw klant in de spam box staat. Laat uw klant deze controleren en indien dit het geval

is kunt u vragen of zij uw e-mailadres in de veilige afzenders willen zetten.


 • Mijn klant krijgt de bijlage niet binnen / kan niet worden geopend

Wanneer dit het geval is word de mail herkend als spam / gevaarlijk. Mogelijk heeft u in uw lay-out een

link staan naar een website. Indien uw klant de oorzaak niet kan wegnemen kunt u uw eigen e-mail

lay-out aanpassen zo dat de mail wel bij hen binnen zal komen (zie basis instellingen).


Een test is te controleren of de mail (bcc) die u zelf heeft ontvangt wel in orde is, dit is nl de zelfde

mailing geweest.


 • Email niet verstuurd!

Een aanroep naar SSPI is mislukt, raadpleeg de interne uitzondering. > Stel Security protocol in op TLS 1.2


 • Emailfacturatie wordt geblokkeerd door virusscanner

Sommige virusscanners blokkeren het versturen van grotere hoeveelheden emails ivm spam..

U kunt bij uw virusscanner aan geven dat Bake-it als proces uitgesloten dient te worden van de toegangsbeveiliging massamailing. 


 • Handmatig registreren van de dll

Indien het registeren via het instellingen scherm niet werkt kunt u uw systeembeheerder vragen deze

actie voor u uit te voeren.


Let op dat u de verwijzing even aanpast “c:\Program Files (x86)\Bake-it\Marti.Email.dll” naar de plek

waar hij staat.


Ga naar “Start | Uitvoeren” en typ “CMD /admin” om het dos scherm uit te voeren als een administrator!

In het dos scherm wat nu geopend is kunt u het onderstaande typen.


Versie Vanaf Bake-it 2.56:


"c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\regasm.exe" "C:\Program Files (x86)\Bake-it\Marti.Email.dll" /tlb


Versie Voor Bake-it 2.56: 


"c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe" "c:\Program Files (x86)\Bake-it\Marti.Email.dll" /tlb


( C:\Program Files (x86)\Bake-it\ dient u te vervangen door de locatie van bake-it )


Het registreren is pas gelukt als onderstaande verschijnt:Indien bovenstaande niet werkt neem dan contact op met uw systeembeheerder en laat hem de deze

oplossing zien.


Bullzip blijft vragen waar de pdf opgeslagen moet worden.

In dit geval moet de registratie ongedaan gemaakt worden druk hier voor opnieuw op de knop

registreren in het bake-it e-mail instellingen scherm. Indien dit niet werkt kunt u uw systeembeheerder

vragen onderstaande commando uit te voeren.


"c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe" /u "c:\Program Files (x86)\Bakeit\ Marti.Email.dll" /tlb 


Daarna kunt u de dll wederom registreren door op de knop te drukken of hem handmatig te

registreren.Rode regel met melding van trial mode op pdf rapporten van de Bullzip printer

 

Op de locatie C:\Users\betreffende gebruikers\AppData\Roaming\PDF Writer\ staat een settings.ini » Deze dient verwijderd te worden.

 

Vervolgens de instellingen van de Bullzip printer openen via [Windows / start / Bullzip PDF Printer Opties]

  

Na het openen onderstaand vinkje aanzetten en verder geen aanpassingen maken!


 

Hierna moet het weer in orde zijn.

 

Het is overigens raadzaam de laatste versie van de Bullzip printer te gebruiken. • Ik heb meerdere werkplekken en daar werkt het niet.

Indien u meerde machines gebruikt om de facturen te versturen dient u de optie “registeren DLL” op

de betreffende machines uit te voeren. Het registeren kunt u doen met behulp van de pagina

“Instellingen e-mail facturatie / test scherm”.


 • Bij het factureren verschijnt de melding dat bullzip niet is geïnstalleerd / onjuist.

Via "http://zips.marti-orbak.nl/bullpdf.exe" of via "http://www.bullzip.com/" kunt u

een bullzip downloaden en installeren. Let op bij de installatie vraagt hij of ghostscript ook

geïnstalleerd moet worden. Dit is een onderdeel wat bij de printer hoort en dient geïnstalleerd te

worden. Doet u dit niet dan zal de pdf printer niet of niet correct werken.


Bij het factureren verschijnt de melding dat bullzip niet is geïnstalleerd / onjuist.

Indien uw klant de plaatjes in uw zelfgemaakte e-mail template niet ziet heeft u de plaatjes niet correct

gekoppeld. U kunt de e-mail wel kopiëren en plakken maar de plaatjes moeten altijd los nogmaals

worden gekoppeld. Hier voor kunt u terug naar stap 3 van deze handleiding om de template correct in

te stellen.


 • Mijn melding staat er niet tussen wat nu ?

Indien uw melding niet voorkomt in dit document verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar

"helpdesk@marti-orbak.nl" met de omschrijving van uw melding. Wij zullen uw melding

onderzoeken oplossen en toevoegen aan deze handleiding.
 • Ik krijg bij het factureren de meldingen Runonce.ini niet gevonden.


In dit geval heeft u onvoldoende rechten, u dient bake-it met administrator rechten te starten.

Blijft deze melding zich voordoen dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van Marti-Orbak


 • Ik heb windows 8.


In het geval u werkt met Windows 8 moet de dll handmatig worden geregistreerd. Zie hier voor de

instructie “Handmatig registreren van de dll”.


 • Bullzip is goed geïnstalleerd maar toch zegt hij dat hij niet is geïnstalleerd.


Om dit te verhelpen kunt u een willekeurig word document handmatig naar de Bullzip printer sturen en

vervolgens nogmaals van uit Bake-it printen.


 • Opstarten van de Marti.Email.Forms.exe geeft een foutmelding


Als het opstarten van de mailfacturatie een foutmelding geeft en in de eventviewer van Windows komen de onderstaande meldingen naar voren.Met de inhoud:


Toepassing met fout Marti.Email.Forms.exe, versie 1.0.0.0, tijdstempel 0x57dbfa3d, module met fout KERNEL32.dll, versie 6.0.6002.19623, tijdstempel 0x56ec373d, uitzonderingscode 0xe0434352, foutmarge 0x0002012f, proces-id 0x%9, starttijd van toepassing 0x%10.


en


Application: Marti.Email.Forms.exe
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.IO.FileLoadException
Stack:
at Marti.Email.Forms.Program.Main()


Dan zal via de link http://zips.marti-orbak.nl/dotnetinstall/dotNetfx45_x86_x64.exe dotnet 4.5 geïnstalleerd moeten worden.


- Kan niet mailen met outlook mail adres na nieuw WAN IP:


Het is mogelijk, dat na het wisselen van het WAN Ip adres.
Of naar een andere cloud server.

Het emailen niet meer werkt.


Hierbij dient dan de beveiliging en aanmeld activiteiten gecontroleerd te worden.

En de server waarvanaf gebruik gemaakt wordt toe te staan.- Mailen via Gmail (alleen werkzaam met Workspace/ zakelijk gebruik)


Er kan ingesteld worden dat er via de relay service van gmail gemaild kan worden in Bake-it.

Dit werkt echter alleen via een zakelijk abonnement bij Google Workspace.

Hierbij de handleiding voor het instellen ervan: https://support.google.com/a/answer/2956491?hl=nl

Hier onder een voorbeeld van de instellingen bij een bakker: (klik om te vergroten)


Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.


Ideeën, suggesties of op-/aanmerkingen zijn voor ons zeer waardevol om u nog beter van dienst te kunnen zijn, hiervoor onze dank.


"Meer handleidingen vindt u onder onze Oplossingen"


Marti Orbak Software