Instellingen Relaties.

Onderhoud > Relaties > Relaties tab Verkoop > Algemeen


Prognose basis

Hier kunt u aangeven of en zo ja met welk type prognoses de relatie werkt. 

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: 

  • Geen, de afnemer heeft geen prognoses 
  • Prognose (standaard), de kolom huidige prognose is de basis voor de prognose
  • Besteld (dynamisch), de kolom besteld is de basis voor de prognose 
  • Geleverd (dynamisch), de kolom geleverd is de basis voor de prognose
Bestelling toegestaan
Vinkje moet aan staan:


Huidige prognose 

Relaties met een huidige prognose zijn relaties die elke week weer hetzelfde bestellen, dus relaties met een vast bestelpatroon. 


Prognose op basis van besteld (dynamisch) of geleverd (dynamisch)

Relaties met een basis ‘geleverd (dynamisch)’ of ‘besteld (dynamisch)’ zijn relaties waarbij er wel een bepaalde ontwikkeling in de verkoopopdrachten zit. 

Voor zo’n relatie kunt u het gemiddelde van een aantal dagen als basis nemen voor de nieuwe bestelweek. 

Indien u kiest voor ‘Besteld (dynamisch)’ of ‘Geleverd (dynamisch)’ kunt u een prognose aanmaken op basis van een gemiddelde van maximaal vier weken.


Prognose aanmaken

Taken > Verkoop > Opdracht(verkoop)

Voor elke dag van de week dient nu een standaard opdracht in Orbak gezet te worden zodat dit geldt als standaard prognose.
Geef de producten in en vul de kolommen Prognose en Prognose basis:


Via de bedrijfsgegevens kan worden ingesteld dat de prognose elke avond automatisch wordt aangemaakt voor de week erop.
Onderhoud > Algemeen > Bedrijven tab Algemeen
De taak Prognosevoorbereiding dient dan aan te staan:


Prognose kunnen ook handmatig worden aangemaakt via Taken > Verkoop > Prognose aanmaken.