Nieuwe Relatie

Een nieuwe relatie in orbak wordt gemaakt in Onderhoud | Relaties | Relaties.Vervolgens opent het venster waarin de relatie gemaakt moet worden.


1: Toets F6.
2: Nu kan in het vakje Code de klant code voor de nieuwe relatie worden ingevuld.
3: Toets 2x „tab” en in het vakje Naam komt de klantnaam te staan.
Nu opslaan door CTRL+S.
Door op het driehoekje achter Relatiegroep te klikken kan de juiste groep gekozen worden.
Vervolgens kunnen de adresgegevens worden ingevoerd.


Wanneer deze gegevens zijn ingevoerd het werk opslaan via CTRL+S of de diskette links bovenaan.

Nu moeten een aantal eigenschappen worden aangevinkt rechts in het venster.

Allereerst voor een Klant de eigenschap „Verkoop”
Vervolgens kunnen op het tabblad verkoop een aantal zaken worden vastgelegd.
Heeft de klant een assortiment, moet er een txt op de afleverbon komen, heeft de klant een
standaard prognose, en het vinkje bij bestellingen toegestaan en evt. bij retouren toegestaan.


De volgende eigenschap is Financieel.
Wanneer dan op het tabblad Financieel wordt geklikt kunnen weer een aantal zaken worden ingevuld.
het tabblad algemeen wijst zichzelf.
Ga vervolgens naar het tabblad debiteur.
zet een vinkje bij debiteur. Is het een factuur debiteur of een klant met een hoofddebiteur?
Eerst de factuur debiteur. Zet dit vinkje aan.
Nu kunnen een aantal gegevens worden ingevuld op het tabblad debiteur | Algemeen.


Ga naar het tabblad Factuurdebiteur.

Hier worden weer een aan gegevens vast gelegd.

Weekfactuur of maandfactuur etc.

Wordt de factuur geprint of krijgt de klant ook een factuur per mail.

Wanneer er een koppeling is naar een boekhoudpakket komt bij Debiteurcode de code welke

in de boekhouding wordt gebruikt voor de debiteur.


Wanneer de klant een hoofddebiteur heeft wordt het vinkje gezet bij Sub debiteur.

Op het tabblad Subdebiteur wordt nu alleen de code van de hoofddebiteur ingevuld.