Recept maken in Orbak

Het voorbeeld gaat uit van R03100, B03100, en 03100. 

R is Recept, B is basisnummer voor op productielijsten.

 

1. Ga naar: Onderhoud -> Producten -> Producten. Nu opent een nieuw venster in de zoekmodus

 


2. Kies F6 zodat zoekmodus weg is en een nieuw nummer gemaakt kan worden.


3. Geef vervolgens in het veld [Code] het nummer in van het nieuwe product / recept.

4. Zet de naam van het product / recept in het vakje [Omschrijving]. 

Het veld [Zoekcode] wordt automatisch gevuld wanneer wordt opgeslagen met CTRL+S of de diskette.

5. Kies voor de gewenste producteenheid, en het gewenste proces en weer opslaan.

6. Zet bij gewicht een 1 (is voorlopig gewicht)

7. Ga nu naar tabblad [Bewerkingen] en zet een vinkje bij de gewenste regel.

 

8. Kies aan de rechterzijde voor de eigenschappen specificatie en productie, en druk weer op opslaan.

9. Ga naar tabblad [Productie] om de gegevens in te geven.

Allereerst de regel samenstelling.

10. Zet onder Code een 1 en weer opslaan.

Nu kan  het veld Deelproducten gevuld worden met de grondstoffen in het recept.

Volgorde is een getal. (5 – 10 – 15 oid)

11. In de kolom deelproducten komt de code van de grondstof te staan en deze kan gezocht worden door te kiezen voor F12 waarna een venster opent met alle producten (grondstoffen zijn ook producten) welke in Orbak staan. Zoek hier de juiste grondstof op naam of nummer en selecteer deze.

 

  • De bloem is  het basisproduct wat wordt gebruikt voor berekening van de percentage’s. Daarom staat het vinkje actief achter de bloem, bij basisproduct
  • Staat achter de bloem ook het vinkje aan voor 'Hoofdgrondstof'. Dan wordt deze meegenomen tot aan eindproduct voor berekening van de hoofdgrondstof op de productielijst.
  • Zet samenstellingsbepaling op Dynamisch.

12. Koppel het B nummer B03100 aan R03100.


13. Hier zetten we bij de waarde neer het gewicht van 1 deegstuk tbv 1 brood. 

De vaste waarde is gewicht, opnieuw de samenstellingbepaling op dynamisch. Evt kan hier inbakverlies worden ingevuld.

 Nu  komen we bij het eindproduct 03100.

Deze koppelen we aan B03100. De waarde is nu 1 en het gaat bij 1 brood om 1 stks.

Samenstellingbepaling staat op dynamisch. Nu zien we dat per 1 brood Plaat Wit we 555gram bloem nodig hebben.(gewicht hoofdgrondstof)

Voor  de productielijst rekent het programma wel uit hoeveel bloem er dan totaal nodig  is voor alle broden die van dit recept gemaakt worden, op basis van de aantallen die in Orbak zijn ingevoerd.