Recept maken

In Orbak een recept maken gaat als volgt.

Ga naar [ Onderhoud | Producten | Producten ]
Dit scherm opent in de zoekmodus: druk op [F6] om uit de zoekmodus te gaan.

De productcode voor een recept beginnen we met een R, gevolgt door een cijfer code.
Vul bij producteenheid KG in en vul ook proces. Bij gewicht 1 neer zetten. Later in het proces wordt dit automatisch gevuld.
Bij de eigenschappen moet in iedergeval de eigenschap productie aanstaan.
Voor de productspecificatie de eigenschap specificatie aanzetten en voor kostprijsberekening de eigenschap rendement.
Voor het recept moet ook een bewerking actief gemaakt worden.

Vervolgens worden op het tabblad productie de grondstoffen gekoppeld. Allereerst wordt de regel Samenstelling gevuld.
Zet daarvoor in de kolom „Code” een 1 en sla het werk op. Nu kunnen de deelproducten gevuld worden. Dit zijn de grondstoffen voor het recept.
Het advies is om daar in de kolom volgorde niet opeenvolgende getallen te zetten, maar bijvoorbeeld 1,5,10,15 etc.
Wanneer de eerste volgorde is ingevuld, met Tab naar Deelproduct. F12 geeft een zoekscherm.
Zoek de grondstof en toets enter. Met Tab naar kolom Waarde, hier de hoeveelheid van de grondstof invullen welke in het recept wordt gebruikt.
In de kolom „vaste waarde” wordt aangegeven of het een gewicht of percentage is.
Prodcucteenheid wordt automatisch gevuld en in de Kolom Functie wordt gekozen voor Ingredient.
Wanneer een deel van de Ingredienten wordt gevuld als % dan bij de grondstof bloem het vinkje „Basisproduct” vullen.
Voor Brood en Kleinbrood wordt bij Bloem ook de hoofdgrondstof aangevinkt.

Vervolgens een nieuwe volgorde code geven en opnieuw de grondstof zoeken. Wanneer nu het vinkje bij basisproduct is gevuld kan dus een % gezet worden.
Op deze manier worden alle grondstoffen ingevoerd in het recept.
Onderstaand een voorbeeld van een recept voor Puntbroodjes.Wanneer het recept klaar is moet het gekoppeld worden aan een Basisnummer voor het product.
Hiervoor wordt eerst het nummer wat begint met B en vervolgens een cijfercode. Neem hiervoor de zelfde code als bij het R nummer.
Verder worden de zelfde stappen uitgevoerd voor het maken van het product als bij het R nummer.Vervolgens wordt het tabblad productie geopend. Samenstelling is ook weer 1.
Bij deelproduct weer ruimte in de codering voor volgorde houden.
Bij volgorde 1, Deelproduct wordt nu het R nummer. Bij waarde kan gekozen worden voor verschillende waarden.
Vul allereerst het gewicht van 1 stks van het product in en zet de vaste waarde op gewicht. Nu het werk opslaan met CTRL+S
Voor brood en klein brood kan Droge stof gewicht worden gebruikt.
Wanneer gekozen wordt voor de drogestof eis, wordt eerst bovenstaande aangehouden.
Nadat het werk is op geslagen kan bij de regel Samenstellingen de Drogestof eis worden ingevuld.
vervolgens wordt de vaste waarde op drogestof gewicht gezet en nu weer opslaan.


Wanneer nu het werk wordt vastgelegd is de koppeling klaar met dit recept aan dit b nummer.Als laatste moet een B nummer aan een eindproduct gekoppeld worden. Hierbij is het mogelijk dat
meerdere eindproducten een zelfde B nummer kennen. losse puntbroodjes horen aan een zelfde B nummer als
puntjes van 4 of 6 of 10.
Ga hiervoor naar het eindproduct. Zorg dat de eigenschap Productie is aangevinkt. Ga nu naar tabblad Productie
Samenstelling is weer 1. Bij deelproduct is de volgorde weer eerst 1 en deelproduct is nu het B nummer wat
zojuist is aangemaakt. Bij waarde wordt nu de hoeveelheid ingevuld van het eind product.1 voor 1 stuks, 10 wanneer er 10 stuks worden verpakt etc.
In onderstaand voorbeeld is de waarde 10 omdat het om 10 puntjes in een verpakking gaan.Op deze manier is de koppeling rond van een recept tot een eindproduct.