In de Excel bijlage staan alle E-nummers uit Specsplaza vermeld.