Product vernummeren

Taken > Producten > Vernummer producten

Onderstaand venster opent zich:

Vul de volgende kolommen:

  1. Volgorde (1,2,3,etc..)

  2. Product (de huidige productcode)

  3. Product(nieuw) (de nieuwe productcode)

Opslaan.

Het vernummeren kan direct worden gestart via Extra > Start producten vernummeren.
Indien dit niet gewenst is, kan het vernummeren via de dagafsluiting plaatsvinden.
Dan moet dit als Taak worden aangegeven in de bedrijfsgegevens.

Onderhoud > Algemeen > Bedrijven