Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Er komen geen lijsten uit de printer.

 • Indien mogelijk herstart de server / hoofd-pc.

 • Andere mogelijkheid is de service 'O2Rulesservice' te herstarten.

  1. Kies het menu [Start | Uitvoeren/run] en type 'services.msc' gevolgd door [ENTER]

  2. Zoek de service 'O2rulesservice'. Druk op de [Rechtermuisknop] en kies 'herstarten'.

2. Concurrency conflict, two transactions updated or deleted the same row

 • Lock probleem - twee werkplekken proberen hetzelfde record te wijzigen of verwijderen.

3. Als je een verhouding toevoegd op de tab voorraad van een product dan neemt hij deze niet over in overzicht productvoorraden?

 • Deze wordt pas gevuld op het moment dat je de voorraad bepaald voor een niewe dag.
  Je kunt ook het product verwijderen uit overzicht productvoorraden en dan opnieuw de voorraad bepalen.

4. [Escape] of [Tab] doet het niet meer, meestal na het inloggen met teamviewer bij de klant.

 • Waarschijnlijk is het opgelost na een herstart van Windows.

5. Wanneer gaat het vinkje incomplete declaratie aan?

 • Het vinkje incomplete declaratie gaat aan als Ingredientoms. bepaling op automatisch staat en er één of meer ingredienten zijn waarvan de percentages niet beschikbaar zijn.
  In dat geval moet er namelijk gewerkt worden met een declaratienaam omdat niet alle ingredient gegevens uit te splitsen zijn. (Door de onbekende percentages.)

6. Element truncated bij de export relaties pc-data.

 • Er zitten relaties in ORBAK2 die worden geëxporteerd naar Pc-data die langer zijn dat 8 positie.
  Pc-data kan maar 8 posities aan.

7. Pinapparaat geeft melding 'betaal op andere wijze' kassa geeft melding 'onbekende parameter'

 • De stekker van het pinapaparaat moet uit het stopcontact worden gehaald om de boel te resetten.
  Tevens kun je ook de stroom van de kassa eraf halen.

8. Wil ingredient niet afdrukken op specificatie.

 • Via onderhoud productspecificatie, ingredienten oproepen en 'op etiket' op nee zetten.

9. Product komt niet voor op productieliist / bakstaat

 • Controleer of productie aanstaat bij het product en of het product aan de juiste bewerking is gekoppeld.

10. Heeft omnummeren (vernummeren) van producten consequenties voor de internet bestelmodule?

 • Ja!

 1. Voor het omnummeren uit het assortiment halen

 2. Naar internet sturen

 3. Omnummeren

 4. Nieuw nummer in assortiment zetten

 5. Opnieuw uploaden

11. Afdrukschema's mailen werkt niet?

 • In de afdrukschema parameter soort afdruk dient code 20 invgevoerd te worden

 1. Code 0 = papier

 2. Code 10 = mail

 3. Code 20 = beide

12. Bij het oproepen van een rapport verschijnt de melding 'not supported'

 1. De rulesservice is niet actief, dit is op te lossen door de server of de computer opnieuw op te starten

 2. Indien het niet mogelijk is om de server te herstarten dan dient de rulesservice herstart te worden

 3. Maak hiervan altijd melding van op de Marti Orbak Software helpdesk deze is te bereiken via helpdesk@marti-orbak.nl