Toevoegen kaart F7
Verwijderen kaart F8
Wijzigen kaart F9 
   
Kaart terug Up
Kaart verder Down
Eerste kaart Ctrl+Home
Laatste kaart Ctrl+End
10 kaarten omhoog Page Up
10 kaarten omlaag Page Down
Sneltoetsen Mutatievenster
Naar volgende veld Tab Enter
Naar vorige veld Shift+Tab Pijltje omhoog
 
Openen keuzeveld (loep / kalender) F5
Keuzeveld leegmaken Home of Delete
   
Keuzeknop aan-/uitzetten Spatiebalk
   
Knippen Ctrl+X
Plakken Ctrl+C
Kopiëren Ctrl+V
   
Volgende tabblad F6
Vorige tabblad Shift+F6
   
Open menuoptie Alt + onderstreepte letter
Open menu ‘Printen’ Alt+P + type cijfer rapport
Open menu ‘Extra’Alt+E
Open menu ‘Regels bewerken’Alt+R
Open menu ‘Tabbladen’Alt+T
 
Volgende regel notitieveldCtrl+Enter
 
Naar volgende kaart Ctrl+Shift+Down
Naar vorige kaart Ctrl+Shift+Up
 
Venster opslaan & sluiten Alt+S
Sneltoetsen mutatievenster Order
Open menu ‘Printen’Alt+P
Open menu ‘Extra’Alt+E
Open menu ‘Regels bewerken’Alt+R
Open menu ‘Tabbladen’ Alt+T
 
Ordermutatie regelAlt+M
 
Sneltoetsen Menu Extra
Laat prijsinformatie zien Ctrl+I
Toon order kladblok Ctrl+K
Ververs de artikelprijs Ctrl+A
Ververs de dagprijzen Ctrl+D
Ververs de weekprijzen Ctrl+W
Ververs de afleveradres info Ctrl+F
 
Sneltoetsen Tabbladen
Maandag Alt+1
Dinsdag Alt+2
Woensdag Alt+3
Donderdag Alt+4
Vrijdag Alt+5
Zaterdag Alt+6
Zondag Alt+7
Factuur Alt+8
Productie Alt+9
Opmerking Shift+Alt+A
Extra Shift+Alt+A
Weekregels Shift+Alt+A