Producten aanvullen ten behoeve van GS1DASDe GTIN code is de unieke code van het product bij GS1DAS. 

De EAN code is de barcode welke op het etiket wordt afgedrukt. 

Indien u levert met uw eigen barcode, dan is de code gelijk aan de GTIN. 

Indien u levert met de barcode van uw afnemer 

(bv. Spar via Top Bakkers), dan is de code de barcode van uw afnemer. 

Het verpakkingstype is een verplicht veld voor GS1. 

Via F12 kunt u een keuze maken uit de meest gangbare typen.De GS1 contactgegevens dienen de NAW-gegevens te zijn, welke op het etiket vermeld worden. 

U kunt deze overnemen uit de bedrijfsgegevens of van een relatie. 

U dient alleen telefoon, fax, e-mail en homepage aan te zetten als deze op het etiket vermeld worden. 

Het is mogelijk om de NAW-gegevens te wijzigen.

Bij het invoeren geeft u bij “naw overname” aan bedrijf of relatie en vult u wel of niet de vinkjes van de overige opties. 

Kies nu voor opslaan en de gegevens worden overgenomen van de bedrijfsgegevens of de klant. 

Indien gewenst kunt u nu nog de gegevens aanpassen.

Het vinkje Publicatie verwijderen geeft aan dat de publicatie verwijderd moet worden op GS1.

Het vinkje GS1 Basiseenheid geeft aan of het product een basiseenheid is bij GS1.

Het vinkje GS1 Cons.eenheid geeft aan of het product een consumenteneenheid is bij GS1.

Startdatum / Einddatum productie is de datum waarop het product geproduceerd word t.b.v. GS1, leeg is de huidige datum.

Startdatum / Einddatum levering is de datum waarop het product geleverd word t.b.v. GS1, leeg is de huidige datum.


Expeditie


 

Indien het product wordt uitgeleverd op een pallet dient u de palletinformatie informatie in te vullen. 

Het pallettype kunt u via F12 kiezen. U dient wel het gewicht van de pallet nog in te vullen.

Bij het product vult u de pallethoogte, het aantal lagen en het aantal eenheden per laag in. 

Orbak rekent vervolgens het gewicht en het aantal eenheden per pallet uit.


Financieel


 


Afhankelijk van uw afnemer kan het nodig zijn om een IntraStat code in te vullen.

Hieronder enige mogelijke codes:


Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel

in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen,plakouwels en dergelijke producten van meel of

van zetmeel :


1905 01 00

Brood waaraan geen honig, eieren, kaas of vruchten zijn toegevoegd, met een gehalte aan suikers en aan vetstoffen van elk
niet meer dan 5 gewichtspercenten, berekend op de droge stof.

1905 02 00

Andere bakkerswaren, gezoet.


1905 03 00

Koekjes en biscuits, gezoet; wafels en wafeltjes; geëxtrudeerde en geëxpandeerde producten, gezouten of gearomatiseerd; andere bakkerswaren, niet gezoet.

1905 04 00

Bros gebakken brood, zgn. knäckebröd; ontbijtkoek; beschuit, geroosterd brood e.d.; matzes, ouwels e.d. producten van meel of zetmeel.

1905 20 00

ontbijtkoek

1905 20 10 

met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van minder dan 30 gewichtspercenten

1905 20 30

met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 30 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten

1905 20 90

met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 50 of meer gewichtspercenten

1905 31 

koekjes en biscuits, gezoet : geheel of gedeeltelijk bedekt met chocolade of met andere bereidingen die cacao bevatten

1905 31 11

in een onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van niet meer dan 85 g

1905 31 19

andere

1905 31 30 

met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 8 of meer gewichtspercenten

1905 31 91

dubbele koekjes of biscuits, met tussenlaag

1905 31 99

andere

1905 32

wafels en wafeltjes

1905 32 05

met een gehalte aan water van meer dan 10 gewichtspercenten

1905 32 11

in een onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van niet meer dan 85 g

1905 32 19

andere

1905 32 91

gezouten, ook indien gevuld

1905 32 99

andere

1905 40

beschuit, geroosterd brood en dergelijke geroosterde producten

1905 40 10

beschuit

1905 40 90

andere

1905 90

andere

1905 90 10

matses

1905 90 20

 ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten, van meel of van zetmeel

1905 90 30

brood waaraan geen honing, eieren, kaas of vruchten zijn toegevoegd, met een gehalte

aan suikers en aan vetstoffen van elk niet meer dan 5 gewichtspercenten, berekend op de droge stof

1905 90 45

koekjes en biscuits

1905 90 55

geëxtrudeerde en geëxpandeerde producten, gezouten of gearomatiseerd

1905 90 60

gezoet

1905 90 90

andereProductie

 


U dient de verpakte hoeveelheid in te geven. 

Deze wordt door Orbak automatisch gevuld vanuit de samenstelling door bij het juiste deelproduct de functie op “Verpakt” te zetten.


Specificatie
Vanuit de specificatie worden de “warenwettelijke naam”, afmetingen, gewichten, energie- en voedingswaarden, bewaar- en consumentenadviezen, allergenen en ingrediëntomschrijving overgezet. De allergenen in de ingrediëntomschrijving dienen als hoofdletters te zijn aangemerkt.


Verkoop

 

De GPC code dient ingevuld te worden. Via F12 kunt u een keuze maken uit de codering voor de bakkerij sector.GS1 Publicaties

 

Op dit tabblad kunt u aangeven voor welke relaties het product gepubliceerd moet worden. Bij de relaties dient het GLN Factuuradres ingevuld te zijn. Dit vult u bij de relatie in op het tabbad Financieel, Debiteur, Factuurdebiteur. Export


De export kan worden opgestart via [Taken] - [Producten] - [Export producten GS1DAS]