Transactie afronden met de CashKeeper


Sla artikelen aan en druk vervolgens op [Betalen]

 

 

Kies voor de optie [CashKeeper] en vervolgens [Voldaan]

 

 

Voer vervolgens de coupures in de CashKeeper

 

Bij het ontvangen van het correcte aantal Coupures is de transactie afgerond.