.

Importeren Beko grondstoffenbestand


Om een Beko grondstoffenbestand te importeren kunt u onderstaande stappen uitvoeren. 

Let op: Maakt altijd eerst een back-up !


U gaat in bake-it naar [Bestand | Bake-it updatecentrum], bake-it word nu gesloten en het updatecentrum opent zich. 


Hier gaat u naar [Donwloads | Persoonlijke bestanden], u kunt nu inloggen met uw licentie nummer en uw persoonlijke wachtwoord 

daarna kunt u het bestand downloaden / installeren. 
Na het downloaden zal het systeem vragen of u het wenst te installeren, deze vraag beantwoord u met ja. 


Zodra het downloaden en installeren klaar is kunt u het updatecentrum sluiten en bake-it weer openen. 


in bake-it gaat u naar [Diverse | Importeren | Grondstoffen Beko].  

In het volgende scherm zijn 4 velden van belang:


1. waar staat het bestand 

2. een leverancier

3. een inkoopvereniging 

4. het formaat (Dient op CSV te staan.)


Wanneer er niet het juiste bestand staat dient u het juiste bestand op te zoeken, door op het mapje achter [Import grondstoffen bestand] aan te klikken.

Het juiste bestand staat altijd in de Bake-it map (deze vindt u doorgaans op C:\Program files\Bake-it), daar dient u de Import map te openen en het nieuwste grondstoffen bestand te kiezen.

Het bestand heeft altijd dezelfde naam, alleen de laatste 3 cijfers verschillen per regio:


R580005_101.csv: Midden-Nederland

R580005_201.csv: Noord-Nederland

R580005_301.csv: West-Nederland

R580005_701.csv: Zuid-Nederland
Daarna vult u de leverancier en de inkoopvereniging in en zet u het vinkje op CSV bestand ( in de nieuwe versie van Bake-it is er geen keuze meer, daar staat alleen maar CSV) en drukt u op start.het systeem zal zelf een conversie / samenvoeging uitvoeren waarna de prijzen worden ververst. U dient voor een juiste calculatie 

wel de recepten opnieuw te berekenen. 


Meer handleidingen van Marti-Orbak.