Controleert u a.u.b. of u werkt met een recente versie van Bake-it alvorens u met deze handleiding aan de slag gaat, uw Bake-it dient minimaal met versie 4.038 te werken, te controleren via [Help | over]


Als dit niet het geval is, dan graag een update verzoek indienen bij helpdesk@marti-orbak.nl het in het onderwerp graag updaten i.v.m. samenvoegen dubbele winkelklanten en afleveradressen.


Hiermee kunt u winkelklanten en afleveradressen , die dubbel in het systeem staan, samenvoegen tot 1. Afleveradressen die gekoppeld zijn aan een debiteuren kunnen niet samengevoegd worden.

Het is alleen mogelijk om een niet debiteuren adres samen te voegen met een wel debiteuren adres. Welke klanten staan dubbel in Bake-it?

Ga naar [ Namen | Afleveradressen ], druk vervolgens op Printen.

Kies voor lijst 3 Afleveradressen.


In het selectievenster wat dan verschijnt kunt u kiezen voor "Vermeld dubbele klanten" of "Laat ALLEEN dubbele klanten zien""Vermeld dubbele klanten" geeft een overzicht van de klanten, met een D voor een dubbele klant.


"Laat ALEEN dubbele klanten zien" geeft een overzicht van de dubbelen.


Er wordt gecontroleerd of de combinatie van de postcode en het huisnummer gelijk zijn.


Het samenvoegen

Om te starten met samenvoegen gaat u naar [ Namen | Afleveradressen ] of [ Namen | Winkel klanten ]Hier krijgt u het scherm met alle winkelklanten te zien.


Vervolgens gaat u naar [ Extra / Samenvoegen dubbele klanten ]Nu krijgt u het onderstaand venster te zien met 2 kolommen, de gegevens in de linker en rechterkolom zijn gelijk.Via de volgorde en filter+F5 kunt u de betreffende winkelklant opzoeken.


Vervolgens selecteert u in de linker kolom de klant met de juiste gegevens, in de rechter kolom selecteert u de klant waarmee u de klant uit de linkerkolom met de juiste gegevens wilt samenvoegen.


Dus: De gegevens van Links blijven behouden, Rechts wordt overschreven en verwijderd.


Vervolgens klikt u op "Voeg Samen -->"Back-up

Er wordt nu gevraagd of u een back-up wilt maken, wij adviseren altijd om een back-up te maken voordat er klanten samengevoegd worden, anders is het voor de helpdesk van Marti Orbak Software niet mogelijk om de verkeerd samengevoegde klanten te herstellen.


Vragen

Bij elke waarde die afwijkt bij de linker klant t.o.v. de rechter klant zal er een vraag komen.

Krijgt u de vraag "is het '????' de juiste", dan zal bij 'Ja' deze waarde en bij 'Nee' de andere waarde overgenomen worden.


Zoals:


Indien beide winkelklanten een ander afleveradres hebben, krijgt u de vraag of u er zeker van bent om deze samen te voegen.Indien beide winkelklanten een ander geboortedatum hebben, krijgt u de vraag of de VAN datum de juiste is, bij Ja wordt de Van datum richting de NAAR datum overschreven bij Nee wordt de NAAR datum bewaard.

Indien beide winkelklanten een verschillend pasnummer hebben krijgt u de vraag of u er zeker van bent om deze samen te voegen.Vervolgens krijgt u de onderstaande vraag, kiest u bij het onderstaand antwoord op Nee, dan wordt het andere pasnummer (10008) gekozen, bij Ja wordt 10007 overgenomen.Dit geldt ook als de winkelklanten een verschillend afleveradres heeft.Indien beide winkelklanten een verschillend e-mailadres hebben krijgt u de vraag of u er zeker van bent om deze samen te voegen.Voor de zekerheid komt er nogmaals een vraag of u er zeker van bent dat het van adres klopt, kiest u hier voor Nee, dan zal het 2e adres als standaard genomen worden.Verschillen/conflicten

Als er diverse verschillen zijn, dan worden dat 'conflicten' genoemd, in het onderstaand venster kunt u de verschillen bekijken door de winkelklant in de linker of rechterkolom te openen, ditzelfde kan voor het afleveradres.


In dit venster kunt u er ook nog voor kiezen om het samenvoegen te stoppen.Kiest u toch voor 'Samenvoegen' dan is het samenvoegen afgerond als u de onderstaande in beeld krijgt.Webshop export

Is één van de samengevoegde klanten een webshop klant, dan zal er gevraagd worden om een export te doen naar de webshop en zal het export venster geopend worden, dit is nodig om de gegevens op de webshop gelijk te houden aan uw gegevens.


Mogelijke waarschuwingen.Mocht u werken met Crowdfunding, en krijgt u deze melding, dan dient u de klant met de crowdfunding informatie aan de rechterkant te selecteren, wilt u toch de klant informatie willen bewaren van de klant aan de rechterkant, dan dient deze handmatig overgenomen te worden.Het samenvoegen van afleveradressen en winkelklanten kan alleen als er bij het VAN (links) afleveradres geen debiteur gekoppeld is.

Het is dus niet mogelijk om 2 debiteur gekoppelde afleveradressen samen te voegen.

In dat geval dient u het afleveradres welke u van links naar rechts wenst samen te voegen, te ontkoppelen van de debiteur.


Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.


Ideeën, suggesties of op-/aanmerkingen zijn voor ons zeer waardevol om u nog beter van dienst te kunnen zijn, hiervoor onze dank.


"Meer handleidingen vindt u onder onze Oplossingen"