Automatische Incasso


U kunt aan Marti Orbak Software een machtiging verstrekken om de facturen automatisch te laten incasseren.
Via automatische incasso hoeft u niet meer zelf in de gaten te houden of de factuur op tijd betaald wordt,
 die verantwoordelijkheid legt u bij ons neer.


Automatische incasso kan op twee manieren.


  • via Marti Orbak Software
  • via uw Beko inkoopvereniging

Automatische incasso via Marti Orbak Software


Mocht u gebruik willen maken van automatische incasso via Marti Orbak Software.
Dan kunt u een email sturen naar administratie@marti-orbak.nl
met hierin de volgende informatie:


  • Naam van uw bakkerij
  • Rekeningnummer
  • Naam van uw Rekeningnummer
  • Plaats

Facturen worden na 14 dagen na factuurdatum door ons geincasseerd.


Automatische incasso via Beko Inkoopvereniging


Bent u lid van de Beko? Dan kunt u er ook voor kiezen om de incasso via de Beko inkoopvereniging
 te laten verlopen. De factuur wordt via Beko bij u geïncasseerd en zij dragen zorg voor tijdige betaling
 aan ons. Wilt u incasso bij de Beko instellen, dan kunt u een email sturen naar
 administratie@marti-orbak.nl met hierin de volgende informatie:


  • Beko inkoopvereniging (Backershuys, Beko Zuid, Back Beko IJsselstreek, Weba-Inco)
  • Naam van uw Bakkerij/div>
  • Lidnummer bij de Beko

Facturen via automatische incasso (Marti Orbak Software en Beko) worden maandelijks verzonden,
 mocht u om een of andere reden niet akkoord gaan met een afschrijving. Dan kunt u hierover contact
 opnemen met administratie@marti-orbak.nl.
Eventuele credits worden de opvolgende maand verrekend.


De administratie is alleen op maandag, dinsdag en woensdag telefonisch bereikbaar.