QR codes Bake-it, Label-it en Cash-it

ZET EERST DE QRCODE.NEW BESTAND IN DE ROOT VAN BAKE-IT EN HERNOEM DEZE NAAR QRCODE.EXE

Voor het gebruik van QR codes is minimaal Bake-it versie 2.36 en Cash-it versie 2.09b benodigd.

In de Bake-it.ini dient onder [ArtikelInstellingen]deze setting aangemaakt worden.

QRCodeCommand=qrcode.exe -o {NAAM} -s 64 -l H {URL}

Op de artikelkaart in Bake-it staat het tabblad QR code.

Vul het internetadres (van het produkt) in en klik op genereer.

De QR code krijgt de bestandsnaam QR-artikelcode.PNG

Afbeeldingen QR code op de artikel infobon van Cash-it

Op de Cash-it kassa's dient de folder 'c:\Program Files\Bake-it\Afbeeldingen\QRCodes\' aangemaakt te worden.

Door in Bake-it onder de kassakaart de juiste replicatorpaden in te stellen, worden de QR code afbeeldingen gerepliceerd naar de Cash-it kassa.

Afbeeldingen QR code op de etiketten via Label-it

QR code afbeeldingen kunnen dynamisch via Label-it afgedrukt worden.

Voeg een afbeelding toe en kies voor: 'File Name returned from an Expression'

Klik op ƒ(x) en kopieer deze formule „C:\Program Files\Bake-it\” + Artikelen.AfbeeldingQR