Cash-it - kassa dag openen

Het openen van de kassa dag heeft een aantal opties en deze worden hier onder kort toegelicht.

Datum: Geeft de datum dan de kassa dag aan.
Openingstijd: Geeft de tijd aan dat de kassa is geopend.
Sluitingstijd: Geeft de tijd aan dat de kassa is gesloten.

Startbedrag: Dit is het bedrag wat aan het begin van de dag in de kassa lade zit.
Geopend door: Geeft aan welke werknemer de kassa heeft geopend.
Afgestort Dit is het bedrag wat tussentijds word afgestort en dus niet meer in de lade zit.
Eindbedrag geteld: Het totaal bedrag + Start geld wat in de kassa lade aanwezig is.
Geteld door: De persoon die het geld heeft geteld.
Pinbedrag terminal: Dit is alleen van toepassing als u een losse pin heeft, als hij is gekoppeld aan cash-it hoeft u hier niets in te vullen.
Chipbedrag terminal Dit is alleen van toepassing als u een losse pin heeft, als hij is gekoppeld aan cash-it hoeft u hier niets in te vullen.
Opmerking: Eventueel een opmerking bij de kassa telling.

Open kassa: Hier mee opent u de kassa als u alles heeft ingevuld.
Sluit kassa: Hier mee sluit u de kassa als u alle gegevens heeft ingevuld.
Heropen kassa: De kassa kan maar 1 maal per dag worden geopend, als hij is gesloten kunt u hem met deze knop opnieuw openen.
Afstorting: Hier mee kunt u een bedrag afstorten.
Annuleer: Annuleert uw handelingen en sluit dit scherm.