Cash-it - Configuratie scherm

Cash-it heeft een aantal instellingen die u als klant kunt bedienen. Hier onder vind u een opsomming
van de opties en wat de functie daar van is.

Start Replicator: Deze functie start de communicatie tussen de kassa en hoofdcomputer weer op. (1)

Stop Replicator: Deze functie stopt de communicatie tussen de kassa en de hoofdcomputer. (2)

Replicator status: Deze functie laat de gebeurtenissen van het replicatie proces zien. (3)

Update Centrum: Deze functie roept het Bake-it update centrum van Bake-it op. (4)

Cashkeeper settings: Deze functie roept de Cashkeeper instellingen op. (5)

Toetsenbord: Deze functie roept een schermtoetsenbord op. (6)

Piggy settings: Deze functie roept de Piggy instellingen op. (7)

Database locatie: Deze functie geeft aan waar de Bake-it bestanden zijn te vinden. (8)

kassa nummer: Deze functie geeft aan welke kassa het is. (9)

Weegschaal poort Deze functie geeft aan welke poort (com poort) de weegschaal aan is gekoppeld. (10)

Uptime kassa: Hier wordt aangegeven hoe lang de kassa aan staat (niet hoe lang Cash-it open staat) (11)

Kassa IP:  Hier staat het ip adres van de kassa. (12)

DNS naam:  Hier staat de naam van de computer. (13)

Mocht het nodig zijn om één van deze instellingen aan te passen raden wij aan eerst contact op te nemen met de helpdesk.