LEDUitleg, Cash-it.


Uitleg betekenis LEDs.


 Geel   De verbinding is verbroken, er wordt iedere 10 minuten een poging

gedaan om de verbinding weer te herstellen.

 Grijs   Deze LED/ Functie is niet van toepassing.


 Rood   Er is geen verbinding en het is ook niet gelukt om de verbinding te

herstellen. De kassa werkt 'standalone'.


 

Groen De status is goed.Door op de LED te klikken, krijgt u direct de informatie van de status van de connectiviteit te zien.LED1: Connectiviteit andere kassa's.


Deze eerste LEDgeeft aan, of de verbinding met de andere kassa's in de winkel in orde is.


LED= GROEN

Als de verbinding goed is, of de verbinding weer is hersteld, zal LED1 groen oplichten.LED= GEEL

Als LED1 geel is, is de communicatie met één van de kassa's verbroken.

Dit kan liggen aan een storing in het interne netwerk. Zoals de melding ook zegt,

zal deze om de 10 minuten proberen de verbinding te herstellen.LED = ROOD

Als de kassa de kans krijgt, om binnen 10 minuten, de verbinding te herstellen,

zal deeze dat doen, anders zal deze "Stand-Alone" gaan werken.

Dan word de LED Rood. In deze situatie is het niet mogelijk om transacties over te nemen,

van de éne kassa naar de andere kassa, totdat de verbinding hersteld is.


Mocht het "Stand-Alone" werken te lang op zicht laten wachten, dan kunt u handmatig de kassa

op "Alone" zetten, zodat er geen vertraging optreed met de kassa.

U kunt dit doen, via het Cash-it Menu Optie [ Alle functies / connecties Stand-Alone ].LED2: Connectiviteit met het Internet.


De tweede LED controleert of er verbinding is met het internet.


LED = GROEN

Er is verbinding met het internet.


LED = ROOD

Er is geen verbinding met het internet.


LED 3: Connectiviteit replicatie server.


LED3 controleert of er verbinding is met de "replicatie server" op  het hoofdkantoor


LED = GROEN

Er is verbinding met de server op het hoofdkantoor.


LED = ROOD

Er is geen verbinding met de server op het hoofdkantoor.


LED4: Controle op actief replicatieproces.

Deze vierde LED controleert of de replicator actief is en de replicatie goed verloopt.


LED = GROEN

De replicator status loopt goed.


LED = GEEL

Het repliceren duurt (te) lang, replicatie is nog niet bij, of er is een fout gemeld in de replicatie.LED = ROOD

Is het LED rood dan betekend dit dat de replicatie niet actief is.


1: Herstart de terminal, om het proces weer te starten.

2: Is de terminal opnieuw opgestart, maar de LED nog steeds rood,

  neem dan contact op met het hoofdkantoor of er daar problemen zijn met de verbinding.

3: Is dit niet het geval, neem dan contact op met Marti Orbak.Hieronder treft  u een samenvatting aan, van de betekenisen van de LED's.

En de acties die uw medewerkers kunnen uitvoeren.

Wij adviseren dit document op al uw locaties neer te leggen,

zodat uw medewerkers het kunnen raadplegen, indien nodig.


Wijzigingen voorbehouden in verband met nieuwere versies van Cash-it.

Als er naar uw idee nog iets toegevoegd dient te worden aan dit document,

Om het nog duidelijker te maken, kunt u dit via een e-mail sturen naar helpdesk@marti-orbak.nl.Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.


Ideeën, suggesties of op-/aanmerkingen zijn voor ons zeer waardevol om u nog beter van dienst te kunnen zijn, hiervoor onze dank.


"Meer handleidingen vindt u onder onze Oplossingen"