Zorg dat de printer uit staat.

Houd de feedknop ingedrukt terwijl u de printer aanzet.
 


Zodra het lampje begint te knipperen kunt u de feedknop los laten.

U hoort dat de printer bezig is met kalibreren.

Zodra de printer weer stil is, drukt u nog 1 maal kort op de feedknop.

Uw printer is klaar!