Doorvoeren prijswijzigingen in prijsgroepen en artikelen

Hieronder staat uitgelegd hoe u een prijswijzigingen kunt voorbereiden en deze op een later moment doorvoeren.

Helemaal onderaan staat ook nog een uitleg over hoe u alvast prijskaartjes voor het winkelschap kunt afdrukken met daarop de nieuwe prijzen.


 • Maak een nieuwe prijsgroep aan, door in Bake-it te klikken op [Artikelen | Prijsgroepen] • Klik op het groene + teken of sneltoets F7 • Geef de prijsgroep een nummer en omschrijving • Ga via het menu [extra] naar [importeer artikelen in deze prijsgroep] • Zet de gewenste vinkje aan of uit en klik op start
 • Wanneer u de standaard prijzen wil verhogen/verlagen, dient u het eerste vinkje aan te zetten.
 • Let op! wanneer u het eerste vinkje niet aanzet zullen ook de subcodes worden geïmporteerd en worden aangepast. • Maak een backup (in deze stap niet noodzakelijk) • Voortgang importeren • Het importeren is afgerond • Sluit het volgende schermDe artikelen staan in de prijsgroep en de prijzen kunnen nu worden aangepast. Dit kan handmatig door elke regel te openen en de nieuwe prijs in te voeren. Hieronder staat uitgelegd hoe u procentueel een prijswijziging kan doorvoeren. In dit voorbeeld verhogen we alle artikelen met 3%. • Ga naar [extra] [verhogen / verlagen prijsgroepprijzen]Kies de juiste instellingen:

 1. Hier kunt u een selectie maken (in dit voorbeeld verhogen we alles met 3%)
 2. Kies voor een percentage of bedrag en pas eventueel de afronding aan
  Indien u af wenst te ronden op bijvoorbeeld € 0,05 , kunt u dat hier ingeven.
 3. Kies welke prijzen gewijzigd moeten worden
 4. Kies of de inclusief prijzen moeten worden verhoogd


 • Maak een back-up • Klik op maken back-up • Back-up is afgerond • Voortgang prijzen wijzigen • De prijzen zijn gewijzigd
Als u ter controle van de prijzen een overzicht af wil drukken van deze prijslijst volgt u de volgende stappen:

LET OP: Voer onderstaande stappen pas uit op het moment dat de nieuwe prijzen ingaan!


Maak voordat je begint aan onderstaande stappen een backup!

Voert u deze stappen uit in de loop van de week dan zullen de uiteindelijke weekfacturen dubbele prijzen bevatten.

De Cash-it kassa('s) beschikken na replicatie (circa 5 minuten) en een herstart van Cash-it direct over de nieuwe prijzen.

 • Ga naar [extra] [vervang de artikel verkoopprijs] • Klik de prijsgroep aan die over de artikelprijzen uit de artikelkaart gekopieerd moeten worden. Zet onderin het venster alle drie de vinkjes aan en klik op start.Het is zeer belangrijk dat de backup gemaakt is!


 • Als er een recente backup gemaakt is mag u op JA klikken. • Het kopiëren van de prijzen is afgerond. • Klik op het kruisje rechts boven in het scherm om het onderstaande venster te sluiten.

Als er reeds bestaande orders zijn die de oude prijzen bevatten, maar eigenlijk met de nieuwe prijzen moeten werken, kan je eenvoudig de prijzen van deze orders in 1 keer herberekenen.


★ Herberekenen orderartikel prijzen
Mocht u ook met subcodes werken, dan kan het zijn dat hier ook een bedrag is ingevuld voor een extra toeslag.

 • Als het de bedoeling is om deze ook te verhogen zal dit één voor één moeten doen.
 • Hiervoor gaat u naar [Artikelen | Subcodes]: • Dan krijgt u het onderstaande scherm. • Open de gewenste subcode en pas de toeslag aan.


Prijskaartjes met nieuwe prijs afdrukken


Op het moment dat u de prijsgroep met de nieuwe prijzen klaar heeft, kunt u deze prijsgroep eventueel koppelen aan het door u voor het maken van de prijskaartjes gebruikte afleveradres.

(Prijskaartjes afdrukken:  https://martiorbak.freshdesk.com/a/solutions/articles/3000083350)

Op het moment dat de nieuwe prijsgroep gekoppeld is aan dit afleveradres, kunt u een order vullen met artikelen en daar vervolgens via [CTRL + E] de prijskaartjes mee afdrukken.